Schedule of Presentations  
  Concert at the Park  
  Martyrdom of
Dr. Jose P. Rizal
 
  Cinema in the Open-Air  
  Ballet at the Park  
  Visual Arts Presentation  
     
   LAST UPDATED
March 02, 2012
 

Home    About Us    Contact Us    Bidding    Job Vacancies    Downloads    Links    Site Map    Disclaimer    Privacy Policy


THE MARTYRDOM OF DR. JOSE RIZAL:
A LIGHT & SOUND PRESENTATION

“Maglalaho akong lubusan . . . Papanaw ako ng hindi masisilayan  ang pagmamadaling-araw sa aking bayan. Kayong makasasaksi sa pagpitak ng umaga, batiin ninyo ang liwanag at huwag ninyong kalimutan ang mga nalugmok sa nagdaang karimlan!” 

- Dr. Jose Rizal


Schedule:

Wed-Sun 

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Guided Tour

 

7:00-7:30 p.m.  

Evening Presentation in Filipino

 

8:00-8:30 p.m.

Evening Presentation in English

Entrance Fees:

  P 10.00        General Public
(50% discount for students) – Guided Tour

P 50.00        General Public
(50% discount for students) – Evening Presentation

The Martyrdom of Dr. Jose Rizal: A Light & Sound Presentation is a project of the NATIONAL PARKS DEVELOPMENT COMMITTEE, under Executive Director Juliet H. Villegas.